Outsourcing

Zákazníci využívající služby firmy Global Supplier jako partnera realizujícího outsourcing dodávek čerpají výhody z naší mezinárodní sítě kontaktů. Od roku 1995 spolupracujeme s jedněmi z na světovém trhu nejlepších dodavatelů, např. ze zemí Dálného východu a z východní Evropy, abychom mohli našim zákazníků, zajistit dodávky vysoce kvalitních komponentů bez rizika a za zachování nízkých cen. Všichni naši subdodavatelé jsou schopni dodat vysoce kvalitní součásti podepřené materiálovými atesty a mezinárodními certifikáty klasifikačních společností. S ohledem na vylepšení činnosti Vašeho výrobního závodu Vám dáváme k dispozici tým profesionálních inženýrů a návrhářů v EU a Číně, kteří mohou překreslit Vaše výkresy nebo výrobní dokumentaci na podrobné obrázky slévárenských komponentů v 2D a 3D. Díky omezení počtu potřebných projektových hodin zákazník nejenom ušetří čas a peníze, ale také může snadno a rychle přenést větší nebo menší část vlastní výroby na externího obchodního partnera. Outsourcing rovněž přináší výhody ve formě uvolnění potenciálu v dílně zákazníka, což mu umožňuje navýšit celkovou výrobu bez investic do strojů a budov. Outsourcing rovněž umožňuje uzpůsobit výrobní možnosti aktuálním potřebám trhu. Můžete nám zaslat výkresy a my můžeme navštívit Váš závod a pomoci Vám s identifikací úkolů, které můžete svěřit do našich rukou a získat tak značné výhody pro Vaši firmu.

Komponenty, které vyžadují vynaložení mnoha výrobních hodin, představují ideální součásti pro outsourcing, protože finanční výhodou outsourcingu je obvykle úspora pracovních nákladů. Díly vyráběné z ocelových plechů, které se řežou, obrábějí a svařují, mohou být s úspěchem přeprojektovány na odlitky nebo výkovky. Odlitky umožňují minimalizovat jak materiální ztráty, tak i čas obrábění a eliminují pracné obrábění a časově náročný proces svařování. Dodáváme odlitky od 0,1 kg do 140 tun a v sériích od 1 do 1 mil. kusů! Můžeme dodat všechny druhy kovů, oceli, litiny, nerezové oceli, hliníku, mosazi a bronzu. Nejčastěji používané jakosti jsou S355J2G3, GS20Mn5, 34CrNiMo6, AISI 304-316, AISI630 – S165M – GG20-GGG40, RG5-10 a NiAlBz. Veškeré materiály mohou být dodány s materiálovými atesty 3.1 nebo certifikáty 3.2 od např. DNV, ABS, GL, Lloyds a jiných certifikačních institucí. Zpřístupňujeme také úplný registr výrobce (MRB), včetně vyžadovaného prohlášení o shodě (COC), popisy nedestruktivních zkoušek (NDT), výsledky měření a rozměrové zprávy.