Kované díly

Výhody
Kování je proces, který minimalizuje riziko výskytu materiálových vad, např. prasklin na výrobku.

V mnoha případech lze místo svařování několika součástí použít výkovky složitější konstrukce, které budou zároveň odolnější než svařované a obráběné díly vzniklé ve výsledku konvenčního, časově velice náročného obrábění.

Použití poměrně komplikovaných kovaných dílů dále umožňuje dosáhnout redukce hmotnosti komponentu.

Výkovky lze snadno optimalizovat pro sériovou výrobu, díky tomu je možná tvorba značného množství dílů během poměrně krátkého času a za konkurence schopné ceny. Kované díly mohou jen vzácně konkurovat odlitkům ve věci ceny, ale riziko výskytu vad a prasklin je na výkovcích nižší než v případě odlitků.

Firma Global Supplier může dodat výkovky vyrobené z různých materiálů, včetně oceli, nerezové oceli a bronzu..

Hotový výrobek
Klientem objednaný výrobek může být dodán v plně připraveném stavu, nabízíme různé druhy povrchového obrábění, např. žárové zinkování, pískování, natírání a práškové lakování. Provádíme také montáž doplňujících součástí, jako jsou ložiska, maznice a jiné díly, shodně s přáním a potřebami zákazníků.

Nejlepší cena
Našim zákazníkům, bez ohledu na velikost objednávky, zajišťujeme přístup k nejvíce konkurenceschopným cenám na trhu, protože naše výroba dosahuje úrovně stovky tun výkovků vyráběných v zemích s nízkými výrobními náklady.

Značnou část nákladů na výkovky tvoří přípravy matrice. S využitím potenciálů výrobců v zemích s nízkými výrobními náklady můžeme zajistit zákazníkům snížení nákladů o 70-80% v srovnání s výrobou umístěnou v zemích EU. Díky tomu se finančně vyplatí výroba dokonce i malých šarží výkovků.

Forged items
Forging

Klikněte zde pro více fotografií.