Montáž

Při využití nabídky outsourcingových služeb firmy Global Supplier při montáži komponentů si zákazníci mohou udržet nízkou úroveň pracovních nákladů a zkrátit čas samotné výroby.

Námi nabízené balíčky řešení zahrnují montáž standardních konstrukčních prvků a umožňují našim zákazníkům udržet pracovních náklady a náklady na logistickou podporu na nízké úrovni

Svěření montáže nebo submontáže firmě Global Supplier znamená pro zákazníka celou řadu výhod. V ekonomickém kontextu se podílejí na možnostech omezit počet nákupů a výrazně snížit skladovací a kapitálové náklady. Montáž prováděnou během dřívější etapy řetězce navíc zvyšuje šanci na rychlé odhalení případných problémů, které nebudou zjištěny při běžné cestě kontroly přicházejícího zboží. Chyby lze opravit dříve a rychle bez hrazení větších dalších nákladů.

Skupina Global Supplier disponuje vlastní specializovanou hydraulickou dílnou vybavenou moderními testovacími zařízeními, v kterém se provádějí zkoušky a testy shodně s nejvyššími standardy. Realizujeme montážní služby v Evropě a na Dálném východě.

Assembly
Montage

Klikněte zde pro více fotografií.