Obrábění plechů

Výhody
Firma Global Supplier zákazníkům nabízí své rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti obrábění ocelových plechů CNC stroji. Disponuje sítí vysoce kvalifikovaných dílen rozmístěných na Dálném východě a v zemích EU. Za využití nejširšího spektra různých procesů a dostupných technologií realizujeme projekty ve všech rozmezích velikostí dílů, podle potřeb zákazníka, od tradičního laserového řezání a řezání proudem vody po ohýbání, vrtání, protahování a prorážení.

Naší zárukou bezpečnosti během celého procesu jsou zkušenosti z oblasti dodávek ocelových konstrukcí po obrábění pro většinu sektorů pozemního, námořního průmyslu a pobřežního stavitelství a také pro silniční a stavebně konstrukční sektor. Nám svěřený projekt obrábění bude v bezpečných rukou.

Hotový výrobek
Klientem objednaný výrobek může být námi dodán v plně připraveném stavu, nabízíme různé druhy povrchového obrábění, např. elektrolytické pokovování, natírání a práškové lakování součástí. Provádíme také montáž doplňujících součástí, jako jsou ložiska, maznice a jiné díly, shodně s přáním a potřebami zákazníků.

Nejlepší cena
Našim zákazníkům, bez ohledu na velikost objednávky, zajišťujeme přístup k nejvíce konkurenceschopným cenám na trhu, protože naše výroba dosahuje úrovně stovky tun ocelových plechů vyráběných v zemích s nízkými výrobními náklady.

pladebearbejdning

Klikněte zde pro více fotografií.