Svařované konstrukce

Výhody
Při využití našich služeb outsourcingu dodávek můžete objednat komponenty a svařované konstrukce libovolných rozměrů, vyráběné jak v zemích EU, tak i na Dálném východě.

Naší zárukou bezpečnosti během celého procesu jsou zkušenosti z oblasti dodávek ocelových konstrukcí pro většinu sektorů pozemního, námořního průmyslu a pobřežního stavitelství a také pro silniční a stavebně konstrukční sektor.

Zákazníkem objednaný výrobek se dodává v plně připraveném stavu, provádíme také různé druhy povrchového obrábění, např. žárové zinkování, pískování, natírání a práškové lakování svařovaných konstrukcí.

Nejlepší cena
Našim zákazníkům, bez ohledu na velikost objednávky, zajišťujeme přístup k nejvíce konkurenceschopným cenám na trhu, protože naše výroba dosahuje úrovně stovky tun odlitků vyráběných v zemích s nízkými výrobními náklady.

Světový standard kontroly kvality
Procesy svařování podléhají průběžné kontrole shodně s uznávanými mezinárodními standardy pro nedestruktivní zkoušky NDT.

Ve většině našich svařovacích dílen zaměstnáváme inspektory kontroly kvality II. úrovně a v případě potřeby využíváme služby nezávislých inspektorů. Pro převažující část nejčastěji používaných typů materiálů disponujeme potvrzenou dokumentací zahrnující technologické instrukce svařování (WPS) a protokoly kvalifikování technologií svařování (WPQR).

Welding
Welding

Klikněte zde pro více fotografií.