Profil

Historie firmy a rozsah činnosti
Firma Global Supplier byla založena na konci roku 2005, která pracuje na základě rozsáhlých znalostí z oblasti výroby a projektování hydraulických součástí pro pobřežní konstrukce (offshore). Disponujeme dobrým praktickým pochopením zásad fungování malého/středního podnikání na světovém trhu a poradíme si se silnou konkurencí, firma se rychle stala významným partnerem v oblasti outsourcingových služeb.

Velký důraz klademe na zkušenosti našeho personálu s prací v jiných podnicích poskytujících outsourcingové služby. Všichni zaměstnanci firmy Global Supplier dávají zákazníkům k dispozici znalosti a zkušenosti z metalurgického odvětví, získané v společnostech spojených s výrobou obrobků na Dálném východě a ve východní Evropě.

Hlavním směrem našeho podnikání je outsourcing dodávek odlitků a obráběných kovových obrobků s materiálovými atesty a s certifikáty klasifikačních společností od těch nejkvalitnějších dodavatelů z Číny.

Rychle rostoucí úspěch
Naše dlouholeté propojení se sektorem offshore nám umožnilo získat specializované znalosti z oblasti zajištění kvality a renomé s ohledem na bezpečnost dodávek. Rychlý rozvoj firmy se zúročil více než 2000 tun obrobků na úrovni skupiny vyprodukovanými v roce 2013.

Firma Global Supplier vyšla vstříc poptávce zákazníků po dodávce součástí a v roce 2008 převzala 30% podíl ve společnosti HYSOM A/S, aby mohla dodávat kompletní stroje pro potřeby podniků ze sektoru offshore.

V roce 2008 byla otevřena pobočka firmy Global Supplier Stockholm AB, která obsluhuje zákazníky švédského průmyslového trhu.

Rok 2009 uplynul ve znamení certifikace systému řízení jakosti, zavedeného shodně s nároky normy DS/EN ISO 9001. Na začátku roku 2010 dánská společnost Global Supplier ApS získala certifikát DNV (Det Norske Veritas) pro dodávky kovových komponentů.

Zároveň se firma Global Supplier stala první a doposud jedinou otusourcingovou společností ve Skandinávii s certifikátem ISO. Systém zajištění kvality tvoří důležitou součást naší rozvojové strategie, kterou průběžně dodržujeme a rozšiřujeme.

V roce 2011 se firma Global Supplier rozhodla vstoupit na trh výrobků pro bezpečnost silničního provozu (výroba protinehodových bariér), když se spojila s norským podnikem CC4 Montage AS, společností CC4 Produkter AS se sídlem v Arendalu. Společnost je v současnosti jedním z největších dodavatelů řešení z oblasti bezpečnosti silničního provozu ve Skandinávii. Využívá výrobní závody na Dálném východě, ve východní Evropě a v Skandinávii.

V roce 2012 se otevřela pobočka v Krakově, Global Supplier Poland Sp. z o.o, která obsluhuje polský trh a poskytuje služby prodeje, zásobování a řízení projektů ve východní Evropě.

V roce 2013 byla otevřena pobočka ve Flensburgu, Global Supplier GmbH, která obsluhuje zákazníky německého trhu.

Lepší, rychlejší a efektivnější v budoucnu získala Global Supplier společnost Elcee Group se sídlem v Dordrechtu v Holandsku na konci roku 2017.

V současnosti je firma Global Supplier moderní podnik zaznamenávající úspěchy s výjimečným postavením na trhu, která poskytuje komplexní spektrum služeb pro mnoho různých firem. Zajišťuje přitom nízkou úroveň nákladů a vysokou výrobní kapacitu díky snadnému a rizika zbavenému outsourcingu dodávek vysoce kvalitních kovových součástí a strojů.

Jsem přesvědčen, že Vaše firma bude více než spokojena s naším řešením outsourcingu bez rizika.

Těšíme se na spolupráci!

S úctou

Anders Nielsen, ředitel