Global Supplier-koncernen förvärvas av Elcee Group, Nederländerna