Kvalitet & Miljö

 

Kvalitetspolicy

GLOBAL SUPPLIER AB:s kvalitetspolicy kännetecknas av: förmåga att hålla leveranstiden, service och kommunikation på hög nivå, uppfylla kundens förväntningar på produktkvalitet, respekt för våra anställda och kunder samt vård av vår miljö. GLOBAL SUPPLIER AB förbättrar ständigt effektiviteten i kvalitetshanteringsprocesserna och uppfyller lagstadgade krav samt tillsynskrav.

Vi säkerställer våra kvalitetsmål genom att:

   • Uppfylla kraven för att vara ett ISO-certifierat företag, jfr. 9001: 2015
   • Följa gällande lagkrav och lagar
   • Attrahera kompetent personal, behålla och utbilda anställda så att de alltid är i framkant av utvecklingen, t.ex. genom interna och externa utbildningar
   • Ha goda relationer med våra leverantörer och se till att de uppfyller våra kvalitets- och miljökrav

    

    

   Miljöpolicy

   Global Supplier AB ska erbjuda varor och tjänster som minimerar miljöbelastningen för att säkerställa en hälsosammare miljö för den framtida generationen, och för att samtidigt se till att våra naturresurser inte förspills.

   Global Supplier AB är inte en fabrik och därför är vår belastning på luft, vatten och mark begränsade, men vi påverkar fortfarande miljön negativt. Därför utvärderar vi vår miljöpåverkan kontinuerligt för att minimera belastningen.

   Vi ska bidra till en god och hållbar miljö genom att:

   • Uppfylla bindande krav. Uppfylla kraven för att vara ett ISO-certifierat företag, jfr. 14001: 2015
   • Välja produkter, förpackningar, transportlösningar och energiformer som främjar cirkulation och återvinning samt minimerar miljöbelastningar