Nyanställd på Global Supplier Stockholm AB

Nyanställd på Global Supplier Stockholm AB

Marc Smit, 26 år, är sedan 16 januari nyanställd som R&D support på vår konstruktion- och sourcingavdelning.

Som före detta vapen- och bandvagnstekniker på Amfibieregementet och med en pågående civilingenjörsutbildning i farkostteknik ser vi Marc som en tillgång inte bara i företagets utvecklingsarbete men också för våra mer tekniskt krävande kunder och leverantörer.

https://www.linkedin.com/globalsupplierstockholm