Tack för besöket på Elmia 2017!

Tack för besöket på Elmia 2017!

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som besökte oss under Elmia Subcontractor, såväl befintliga som blivande kunder.
Vi ser fram emot ett produktivt och trevligt samarbete 2018.